İNSAN KAYNAKLARI

İNSAN KAYNAKLARI - RİVEL SAĞLIK TURİZMİ


Rivel Sağlık Turizmi, kendine has, özgün kurumsal ilkeleri doğrultusunda, iş disiplinini ve sürekli gelişimi insan kaynakları yönetiminin merkezine alarak adil ücretlendirme ve kariyer gelişimi imkanları ile her yıl daha fazla istihdam sağlamaktadır.

Topluluk,
•Çalışanların motivasyonunu ve kuruma bağlılıklarını ön planda tutar
•Personelinin ihtiyaçlarını, yeteneklerini ve yönelimlerini analiz ederek bu yönde personeline fırsatlar yaratır.
•Bireylerin kariyerlerinin, organizasyonun ihtiyaçları doğrultusunda sistematik olarak planlanması ve geliştirilmesini sağlar.
•Doğru işe doğru ücret ödemek ve şirket içi dengeleri korumak için piyasa koşulları doğrultusunda belirlenen basamaklara uyumlu bir adil ücret politikası uygular.
•Başarılı personeli, başarısı doğrultusunda teşvik etme amacı ile imkanlar dahilinde destekler.

Herhangi Bir Alımımız Şu An Yoktur.