ONKOLOJİ

ONKOLOJİ - RİVEL SAĞLIK TURİZMİ


"Erken teşhis hayat kurtarır" sloganı onkoloji birimi için çok önemlidir.

Onkoloji kanser hastalığını ve tümörleri inceleyen bir disiplindir.. Hücrelerde meydana gelen kanserin teşhis ve tedavisini gerçekleştirir. İsmini, Oncos ve Logos Latince kelimelerinin bir araya getirilmesi ile oluşturulan bir terimden alır. Oncos şişlik, logos ise bilim anlamına gelmektedir.

Vücudun yapı taşları hücrelerdir. Hücreler dokuları, dokular organları oluşturmaktadır. Kanser hücresel aşamada meydana gelmektedir.

Hücreler oluşur, büyür, bölünür ve yeni hücrelerin oluşmasını sağlar. Hücreler yaşlandığında ölür ve yeni hücreler meydana gelir. Ancak bu döngü her zaman bu şekilde ilerlememektedir. Bazen hücreler ölmesi gerektiği halde ölmeyebilir ve bu hücreler kontrol dışı büyür. Anormal olarak büyüyen bu doku kütlesine ise tümör adı verilmektedir.

Tümör Çeşitleri

Onkoloji branşının kapsamına giren tümörler iyi ve kötü huylu olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. İyi huylu tümörler ciddi zararlar meydana getirmez ve belirli aralıklarla kontrol edilmesi gerekir.

Ancak kötü huylu tümörler hayatı ciddi bir şekilde tehdit edebilmektedir. Kötü huylu tümörlerin bazıları vücuttan çıkarıldığı halde tekrar büyüme özelliğine sahiptir. Bu tümörler çevresindeki organlara zarar vermekle birlikte vücuda yayılarak tehlikeli bir durum oluşturur.

Onkoloji ile Uğraşan Disiplinler

Cerrahi onkoloji, tıbbi onkoloji ve radyasyon onkolojisi onkolojiyle uğraşan disiplinlendendir. Tüm bu disiplinlerin ortak çalışma göstermesi halinde hastalığın tedavisi ve takibi daha kolay gerçekleştirilebilmektedir.

Cerrahi onkoloji hastalığın tanısını koyma ve tümörün çıkarılma işlemlerinde oldukça etkili bir rol oynamaktadır. Kanser tanısı koyulan veya ameliyatla tedavisi mümkün olmayan hastalara kanser ilaçları ve radyoterapi uygulanmaktadır.

Tıbbi onkoloji hastalıkların tespit edildiği süreçten sonraki ilaçlı tedavisi ile ilgilenmektedir. Radyasyon onkolojisi ise hastaların radyasyon tedavisi ile ilgili sürecine bakmaktadır.

Kemoterapi Uygulaması

Onkoloji branşında hastalara uygulanan tedavi yöntemlerinden biri de kemoterapidir. Kemoterapi yönteminde tümörün cinsine en uygun olan tedavi yapılmaktadır.

Kemoterapi tedavisinin amaçları tümörü tamamen yok etmek, hastayı iyileştirmek, tümörün yayılmasını engellemek, tümörün büyümesini durdurmak ve tümörün sebep olduğu olumsuz durumları ortadan kaldırmaktır.

Kemoterapi yöntemi kanser hastalığında çok etkili bir tedavi yöntemidir. Ancak bazı durumlarda tümörü tamamen yok etmeyip sadece belirtilerini azaltabilmektedir.

Onkoloji, kanserli hücreleri tespit eder ve tedavi sürecini başlatır. Hastaya en uygun tedavi yöntemini belirlenmektedir.

Onkolojik hastalıkların tedavisi, hastalığın ilerleme durumu ve bulunduğu bölgeye bağlı olarak zaman alabilmektedir. Uzman hekimler tarafından düzenli olarak uygulanan tedaviler olumlu sonuçlar vermektedir.