KARDİYOLOJİ

KARDİYOLOJİ - RİVEL SAĞLIK TURİZMİ


Kardiyoloji
Kardiyoloji tıbbi olarak kalp ve dolaşım sisteminin tamamını inceleyen bilim dalıdır. Kalp ve damar sistemlerini etkileyen hastalıklardan ziyade direk olarak kalp ve damar sisteminde meydana gelen hastalıkların tanı ve tedavisi işlemleri gerçekleştirilir.

Kardiyoloji hastalıklarında hekimler şikayetleriniz doğrultusunda ihtiyaç duyulan teşhis yöntemleri olarak ekg, ritim holter, tansiyon holter, ultrason, MR gibi görüntüleme ve analiz yöntemleri kullanılmaktadır.

Kardiyoloji Hastalıkları ve Tedavi YöntemleriKoroner Yetmezliği Hastalığı ve Tedavisi

Koroner yetmezliği, kalbi besleyen koroner atardamarların elastik özelliğini kaybederek sertleşmesi durumunda, özelliğini kaybetmesi ve kalbin yeterince kanlanmaması durumunda meydana gelen hastalıktır. Koroner yetmezliği tanısı sırasında elektrokardiyograf(EKG), koroner anjiyo ve miyokard perfüzyon sintirafisi yöntemleri kullanılır. Sonuçlara göre koroner yetmezliği tedavisinde hastanın durumuna göre ilaç tedavisi uygulanabileceği gibi damar açıklığının sağlanabilmesi için balon ve stend uygulamasıyla da tedavi edilebilir. Hastanın tıbbı geçmişine göre By-pass ameliyatıyla da koroner yetmezliği tedavi edilebilmektedir.

Kalp Yetmezliği ve Tedavisi

Kalp yetmezliği, kalp kasının işlevini yitirmesi ve kalbin kan pompalama görevinin tam olarak yerine getirememesi durumunda ortaya çıkan rahatsızlıktır. Kalp yetmezliği tedavisi sırasında kişinin beslenme şekli çok önemlidir bu nedenle de özel bir diyetle beraber kişinin kalp kasını güçlendirici ilaçlar ve kanın pompalanmasını kolaylaştıran diüretik ilaçlarla tedavi edilmeye çalışılmaktadır.

Kalp Kapak Hastalıkları ve Tedavisi

Kalp kapağı hastalıkları da kalpte yer alan dört adet kapaktan herhangi birinin veya bir kaçının tam kapanmamasından veya kalp yetmezliğinden kaynaklı işlevini yerine getirememesinden kaynaklanan hastalıklardır. Kalp kapağı hastalıkları tedavisinde genel olarak ilaçlar ile kalp güçlendirilmeye çalışılmaktadır. İlerleyen süreçlerde hastanın durumuna göre cerrahi operasyonla da tedavi edilmektedir.

Kalp Ritim, İleti Bozuklukları ve Tedavisi

Kalp kasının kasılması kalpte oluşan sinirsel iletimin bozulması veya kalp kaslarının zayıflamasından kaynaklı, kalp atımlarının yani kan pompalanmasının normalden farklı olarak hızlı veya yavaş olması durumu kalpte ritim bozukluğuna neden olmaktadır. Kalp ritim bozuklukları ileti bozuklukları beraber incelenmektedir. Kalp ritim ve ileti bozuklukları tedavisi öncelikle kalp atım hızını normale döndürmek üzere ilaç tedavisi uygulanmaktadır. Kalp kapakçıklarından veya kalp yetmezliğinden kaynaklanan ritim bozukları tedavisinde ise ilaç tedavisinin yetersiz olduğu durumlarda cerrahi operasyonla tedavi edilmektedir.

Aort Damarı Hastalıkları ve Tedavisi


Aort damar hastalıkları, aort anevrizması ve aort diseksiyonu olmak üzere iki başlık altında incelenmektedir.

Aort anevrizması

Aort damarının standartlarda 2-3 cm olan çapının, 3 cm den geniş olduğu durumları kapsamaktadır. Aort Anevrizması tedavisinde stend uygulanabildiği gibi damar çapının daraltılması için cerrahi operasyon tek koşul gibi görülmektedir.


Aort diseksiyonu

Aort damarının iç zarının birbirinden ayrılması ve yırtılması durumudur. Aort diseksiyon tedavisi, ayrılan dokular birleştirilmesi ve yırtığın dikilmesi işlemlerini kapsayan çok detaylı bir cerrahi operasyon ile yapılabilmektedir.

Periferik Damar Hastalıkları ve Tedavisi

Periferik damar hastalıkları, bacak, damarlarını kapsayan damarların genişlemesi, daralması, çatlaması ve dallanması sonucunda oluşan hastalıklar grubudur. Kişinin ve hastalığın durumuna göre damarların daraltılması, stend ve balon takılması gibi yöntemlerle tedavi edilebilmektedir.

Hiperkolesterolemi ve Tedavisi

Hiperkolesterolemi, vücuttaki ve kandaki doymuş yağ oranının, kolestrolün yüksek olması sonucunda damar sisteminin tıkanması ve sertleşmesine neden olan bir hastalık türüdür. Hiperkolesterolemi tedavisi ilaçlarla yapılabildiği gibi ilaçsız olarak da tedavisi mümkündür. İlaçsız olarak hiperkolesterolemi tedavisinde beslenme düzenin değiştirilmesi ve egzersize dayalı bir program uygulanırken, ilaçlı tedavide de egzersiz ve beslenme programları da beraber uygulanmaktadır. Hastanın tıbbı geçmişine göre tedavi yöntemi belirlenmektedir.

Hipertansiyon ve Tedavisi


Hipertansiyon, kalp atımı sonucunda kan basıncının fazla olması durumundan kaynaklanan hayati fonksiyonları olumsuz yönde etkileyen ciddi bir hastalıktır. Hipertansiyon tedavisi, tansiyonu kontrol altında tutan ilaçlarla sağlanabilmektedir. Ayrıca kan basıncının düzenlenebilmesi için egzersiz ve beslenme düzeninin de değiştirilerek özel bir diyetle de hipertansiyon kontrol altında tutulabilmektedir.

Doğumsal Kalp Hastalıkları ve Tedavisi

Doğumsal kalp hastalıkları, fetüsün oluşum ve gelişimi sırasında oluşan kalpte veya dolaşım sisteminde oluşan anormallikleri kapsayan hastalıkların tamamıdır. Bunlar kalbin delik olması, kalp kapacıklarının tam olarak gelişmemesi, aort damarının tam gelişemediğinden dar olması, kalpten çıkan arterlerin yerlerinin çapraz olması gibi sıralanabilir. Doğumsal kalp hastalıklarının tedavisi hastalığın durumuna göre farklılık gösterse de genelde cerrahi operasyonlar ile bu anormallikler düzeltilmeye çalışılmaktadır.

Türkiye'de Tedavi

Türkiye'de tedavi olabilmek için özellikle muayene olmanıza gerek kalmadan bilgi alabilirsiniz. Bilgi almak için web sitemizde yer alan başvuru formuna rapor, epikriz ve filmlerinizi eklemeniz yeterlidir. Uzman doktorlarımız tarafından değerlendirilen tıbbı geçmişiniz sonrasında en kısa sürede hastalığınız ve tedavi süreciniz hakkında tarafınıza geri dönüş yapılmaktadır.