GENEL CERRAHİ

GENEL CERRAHİ - RİVEL SAĞLIK TURİZMİ


Genel Cerrahi, karın içerisinde bulunan mide, ince bağırsak, karaciğer, pankreas, safra kesesi ve yollarına ek olarak tiroit, yemek borusu, meme, yumuşak doku, deri ve fıtıklar üzerinde de tanı, tedavi ve iyileştirme çalışmalarını yürüten ana bilim dalıdır.

Hastalıklar ve Tedavileri


Meme Hastalıkları ve Tedavisi


Meme hastalıkları, meme dokusu içerisinde iyi veya kötü huylu tümör veya lezyon oluşması ile meydana gelen hastalıklardır. Tedavisi sırasında iyi huylu tümörlere dokunulmazken, kötü huylu tümörlerin neden olduğu meme kanserlerinde kemoterapi, radyoterapi gibi tedavi yöntemlerine ek olarak genel cerrahi operasyon ile lezyonun çıkartılması da yer almaktadır.

Tiroit Bezi Hastalıkları ve Tedavileri

Tiroit bezi hastalıkları, tiroit bezinin fazla veya az çalışmasından kaynaklı hormonal hastalıklara neden olmaktadır. Metabolizma üzerinde ciddi etkileri olan tiroti bezi hastalıkları devlik, cücelik, akromegali gibi hastalıklara neden olmaktadır. İyot alımının düzenlenmesi ile tedavi edilebildiği gibi tiroit bezinin fazla çalışması sonucunda oluşabilecek ekstrem durumlarda genel cerrahi operasyonları ile müdahale edilerek tiroit bezi hastalıkları tedavi edilebilmektedir. Tiroit kanserine neden olan lezyonlar veya kistlerde yine önce kanser tedavisi aşamaları ve sonrasında da genel cerrahi ile müdahale edilmektedir.

Karaciğerin Hastalıkları ve Tedavileri

Karaciğer hastalıklarından günümüzde en çok bilinen Hepatit B,C hastalıklarıdır. Bunlar daha çok sarılık ve AIDS olarak bilinmektedir. Bu hastalıklar Karaciğerin fonksiyonunu yitirmesine karaciğerin fazla büyümesine, lezyon veya tümörlere neden olabilmektedir. Karaciğer kanseri de yine karaciğerde meydana gelen kötü huylu tümörlerden kaynaklanmaktadır. Karaciğer hastalıkları tedavisinde öncelikle karaciğer fonksiyonlarını düzenleyen ve yağlanmasını azaltan ilaçlar kullanılmaktadır. Düzenli ve sağlıklı beslenme ile karaciğerin kendisi yenilemesi sağlanabilmektedir. Fakat karaciğer kanserinde kanser tedavisi ve daha sonrasın genel cerrahi ile karaciğerin bir kısmının alınması ile de tedavi edilebilmektedir.

Yumuşak Doku Hastalıkları ve Tedavileri

Yumuşak doku hastalıkları, yumuşak dokunun işlevini yitirmesi veya herhangi bir operasyon sonrasında iltihap kapmasını kapsayan hastalıklardır. Vücudun farklı bölgelerinde oluşan yağ bezeleri de bu kategoride kabul edilip genel cerrahi operasyonu ile enfeksiyonun temizlenmesini kapsamamaktadır. Yumuşak doku hastalıklarının tedavisinde önce ilaç tedavisi ve sonrasında durdurulamazsa genel cerrahi operasyon tercih edilmektedir.

Mide Hastalıkları ve Tedavisi

Midenin fazla büyümesi, işlevini yitirmesi ve asit salgısının çok fazla salgılanmasından kaynaklı mide duvarının aşınması, mide içerisinde veya yüzeyinde lezyonların oluşması mide hastalıklarının tamamını kapsamaktadır.

Mide Balonu

Obezite sonucunda, midenin aşırı büyümesi durumlarında gerçekleştirilen cerrahi bir operasyondur. Mideye balon yerleştirmek suretiyle midenin küçültülmesi veya cerrahi kesik ile midenin bir bölümünün alınmasını kapsayan işlemler ile midenin aşırı büyüklüğü ve mide hastalıkları tedavi edilebilmektedir.

Mide ülseri ve Tedavisi

Mide özsuyu aşırı asidik yapıdadır ve ülser de mide öz sıvısının kontrolsüz olarak aşırı salgılanması sonucunda mide içerisinde yaralar ve delinmelere neden olabilen bir mide hastalığıdır. Mide ülseri tedavisi öncelikle potasyum pompası ilaçları ile tedavi edilmeye ve mide asidi düzenlenmeye çalışılır. Başarısız olduğu durumlarda mide delinmesine neden olur ve cerrahi operasyon ile midenin delinen kısmı dikilerek tedavi edilir. Mide kanserinde ise kanserli dokunun etrafına yayılması engellemek amaçlı tedavi süreci başlatılır ve mide üzerinde veya içerisinde bulunan tümör cerrahi operasyonla alınması ile de tedavi süreci devam eder.

Bağırsak Hastalıkları ve Tedavisi

Bağırsak hastalıklarından bağırsak tıkanmaları, yenilen herhangi bir şeyin sindiriminde sorun olması ve sindirilmeden bağırsakları geçmesi sonucunda oluşabilir veya bağırsak içerisindeki feçesin dışarı atılması sırasında kabızlıktan kaynaklı da tıkanmalar meydana gelebilmektedir. Bağırsak tıkanmaları tedavisi genel cerrahi kapsamında kabul edilerek bağırsağın açılması işlemini kapsamaktadır. Bağırsak hastalıklarından bir diğeri de iyi veya kötü huylu tümörlerin alınması işlemidir. Bu durumda da yine genel cerrahi operasyonla tümörün alınması işlemi uygulanmaktadır.

Kalın bağırsağın çıkış noktasında bağırsağın dışarı sarkması hemoroid, anal fissür, fistül gibi rahatsızlıklara neden olmaktadır.

Hemoroid

vücudun anatomik yapısı gereği anüs bölgesinde yastıkçık olarak bilinen yapılar bulunmaktadır. Herhangi bir nedenle bu bölgelerde farklılaşma meydana gelmesi ile büyüme meydana geldiği durumlarda halk arasında da bilinen basur hastalığını oluşturmaktadır. Bağırsaklarla da ilişkili olan bu rahatsızlığın tedavisi cerrahi operasyon ile alınmasıdır. .

Anal Fissür


Kalın bağırsağın anüs bölgesinde sonlanan kısmında çatlak oluşması ile meydana gelen bir rahatsızlıktır. Halk arasında makat çatlağı olarak da bilinmektedir. Tedavisi sırasında anal kısımda bulunan ve istemsiz olarak çalışan düz kasların cerrahi olarak kesilmesiyle veya bu bölgeye Botox tekniğinin uygulanmasıyla da tedavi edilebilir.

Fistül

Makatta anüs çıkışı noktasında bulunan salgı bezlerinin işlevini yerine getirememesi durumunda veya iltihaplanması ile meydana gelen rahatsızlıktır. Fistül hastalığının tedavisi ise ameliyattır. Fistül yapısının düzenlenmesi ve bu bölgedeki iltihabın kurutulması işlemleri de genel cerrahi operasyon kapsamında yapılmaktadır.

Travmalar ve Acil Cerrahi:

Herhangi bir ciddi yaralanma veya kan kaybı durumundan sonra bireyin herhangi bir enerji faktörü ile hızla karşılaşması ile meydana gelen olaya travma denir. Acil cerrahi de böyle durumlarda yaranın kapatılması ve müdahale edilmesini kapsayan operasyondur.

Karın Duvarı Fıtığı ve Tedavisi:

Karın duvarı ve kasık fıtıkları hastalıkları karın içerisinde bulunan dokuların karın boşluğundaki anatomik yerlerinden farklı bir yere kayması durumunda oluşan rahatsızlıklardır. Karın dokusundaki kas ve bağ dokularının zayıfladığı durumlarda meydana gelmektedir. Karın duvarı fıtıkları tedavisi, genel cerrahi uzmanları tarafından ameliyat ile yerinden kayan dokunun yeniden anatomik yerine yerleştirilmesi ve bağ dokusunun güçlendirilmesini kapsayan operasyondur.

Kasık Fıtığı ve Tedavisi:

Kadın ve erkeklerde anne karnında kasık bölgesinde oluşan iki adet açıklık bulunmaktadır. Bu açıklıklar erkeklerde testis ve sperm kanallarını kapsarken, kadınlarda uterusun sabitlenmesi açısından önemlidir ve kasık fıtığı da bu açıklıktan karın organlarının dışarı doğru uzaması ile oluşmaktadır. Kasık fıtığı tedavisi, bu boşluğun açılması organların geri yerine yerleştirilmesini ve yeniden oluşmasını engellemek amaçlı bağlanmasını kapsayan cerrahi operasyonla yapılmaktadır.

Türkiye'de Tedavi

Sizlerde Türkiye'de tedavi olmak istiyorsanız durumunuzu öğrenmek ve operasyon şartlarını görüşmek ve bilgi almak için web sitemizde yer alan başvuru formuna rapor, epikriz ve filmlerinizi ekleyerek bizimle iletişime geçebilirsiniz. Başvuru formunuzda yer alan bilgileri ve doktor kayıtlarınızı inceleyen uzman hekimleriniz tarafından en kısa sürede geri dönüş yapılır ve bilgi alabilirsiniz.

Dünya'nın neresinde olursanız olun Türkiye'de tedavi için tek yapmanız gereken bizimle iletişime geçmek.